Odwozy uczniów

W naszej szkole

liczba odwiedzin: 9998957
Biblioteka Regulamin biblioteki Lektury Do poczytania Wydarzenia Ciekawostki NPRCz Konkursy

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe)
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma) w czytelni.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni (z możliwością przedłużenia).
 5. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Czytelnik jest odpowiedzialny za wypożyczone dokumenty - należy je chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem.
 7. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 8. Zbiory specjalne (kasety wideo, płyty CD i DVD, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 9. Uczniowie mogą samodzielnie wybierać książki jedynie z wyznaczonych regałów.
 10. Nauczyciel-bibliotekarz zawsze służy radą i pomocą.
 11. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
 12. Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.
 13. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 14. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do jego  przestrzegania.

 

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Uczniowie przebywający w czytelni pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu. W uzasadnionych wypadkach nauczyciel bibliotekarz może wypożyczyć książkę z czytelni (np. za zgodą nauczyciela na lekcje lub kółka przedmiotowe).
 5. Po zakończeniu pracy  w czytelni uczniowie odkładają książki na wyznaczone przez nauczyciela bibliotekarza miejsce, bez włączania ich do księgozbioru.
 6. Korzystanie z kaset video, kaset magnetofonowych, płyt CD-ROM odbywa się w bibliotece i na terenie szkoły. Materiały te nie są wypożyczane uczniom.
 7. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

 

KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
 3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczycieli.
 4. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.
 5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 6. Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie którzy nie posiadają własnego sprzętu informatycznego.
 7. Korzystając ze stanowisk komputerowych nie można używać nośników przyniesionych z zewnątrz.
 8. Internet służy do celów edukacyjnych. Uczeń zobowiązany jest znać tematykę poszukiwanych zagadnień .
 9. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
  Wojciechów 8
 • 81 517-72-40

Galeria zdjęć