W naszej szkole

liczba odwiedzin: 8186166
 • Wiwat 3 Maja! 230 lat Konstytucji 3 Maja.

  Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Zostało ustanowione w 1919 r. i przywrócone ponownie w roku 1990.

  Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.

   Likwidowała jednocześnie przyczyny anarchii panującej  w państwie polskim: liberum veto, wolną elekcję, prawo szlachty do rokoszu i konfederacji.  Utrzymano unię polsko – litewską,  Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą.

   

   Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. 

  Zachęcamy do wywieszenia flag narodowych . W maju jest ku temu  kilka okazji, w tym Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, przypadający 2 maja, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Zwycięstwa (8 maja). Flagę narodową można również wywiesić 1 maja, kiedy przypada rocznica przyjęcia  Polski do Unii Europejskiej (np. w towarzystwie flagi Unii Europejskiej) i Międzynarodowe Święto Solidarności Ludzi Pracy.

  Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Zostało ustanowione w 1919 r. i przywrócone ponownie w roku 1990.

  Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.

   Likwidowała jednocześnie przyczyny anarchii panującej  w państwie polskim: liberum veto, wolną elekcję, prawo szlachty do rokoszu i konfederacji.  Utrzymano unię polsko – litewską,  Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą.

   

   Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. 

  Zachęcamy do wywieszenia flag narodowych . W maju jest ku temu  kilka okazji, w tym Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, przypadający 2 maja, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Zwycięstwa (8 maja). Flagę narodową można również wywiesić 1 maja, kiedy przypada rocznica przyjęcia  Polski do Unii Europejskiej (np. w towarzystwie flagi Unii Europejskiej) i Międzynarodowe Święto Solidarności Ludzi Pracy.

 • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji. Z tej okazji instytucje kultury przygotowały wydarzenia i inicjatywy rocznicowe.

  https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/obchody-230-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja--zachecamy-do-swietowania

 • Ogólne zasady powrotu do nauki stacjonarnej kl.I-III

  Zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę Ministrów od 4 maja do 15 maja 2021r.  uczniowie klas I – III uczą się w trybie stacjonarnym. Zajęcia  w naszej szkole będą odbywać się  zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

  Przypominamy o obowiązku przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej:

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie klasy I-III wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem głównym.
  3. W przestrzeni szkolnej korzystają z wyznaczonych szatni oraz sal lekcyjnych.
  4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  5. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Przy odbiorze dziecka o swojej obecności informują używając dzwonka umieszczonego przy wejściu do szkoły. 
  6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

  Zostają utrzymane dotychczasowe procedury:

   Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii SARS-CoV-2 obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie.

  Procedury dotyczące zasad funkcjonowania szkoły, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie.

   

 • Wiosenne rymowanki

  Na przełomie marca i kwietnia w klasach I – III oraz  w oddziale 6 – Latków odbył się konkurs na rymowankę o wiośnie. Konkurs zainteresował  22 uczniów.  Zabawa słowem pokazała jakie pokłady twórczości poetyckiej drzemią w naszych najmłodszych uczniach.

  Wszystkim uczestnikom dziękuję i zapraszam do przeczytania wiosennych  rymowanek !

                                                                                                                    A.Ufnowska

 • 2 Maja- Święto Flagi

 • Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

 • QUIZ- Co wiesz o Wielkiej Brytanii?

  Zapraszamy do rozwiązania quizu i sprawdzenia swojej wiedzy o Wielkiej Brytanii!

  Aby to zrobić wchodzimy na stronę: joinmyquiz.com i wpisujemy  kod: 5925 1594.

  GOOD LUCK 😊!!

 • ENGLISH CHALLENGE DAY 7

  Słówko dnia- ADVENTURE- przygoda

  Link do słuchania: https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=adventure

  Rzeczownik- przygoda - He looks as if he was looking for adventure. (Wygląda jakby szukał przygód.)

  Czasownik- ryzykować, podejmować ryzyko - I adventured and I lost everything. (Zaryzykowałem i straciłem wszystko.)

  Przymiotnik- przygodowy, podróżniczy (np. film) - We're watching an adventure film. (Oglądamy film przygodowy.)

  Ciekawostka: Flaga Wielkiej Brytanii (zwana Union Jack) - to kombinacja 3 flag - niebieskiej z czerwonym Krzyżem św. Jerzego (patrona Anglii) w białym obramowaniu, a w tle po przekątnych nakładające się na siebie krzyże: czerwonej św. Patryka (patrona Irlandii) i białej św. Andrzeja (patrona Szkocji). Formalnie nazwa flagi jako flagi narodowej brzmi Union Flag czyli "Flaga Unii", zaś nazwa Union Jack ("Proporzec Unii") formalnie odnosi się do tej flagi tylko w sytuacji, gdy jest wywieszona jako proporzec na okręcie wojennym. Jednak w praktyce znacznie częściej używa się terminu Union Jack znanego także szeroko poza granicami Wielkiej Brytanii.

 • Ogród

  Nareszcie pogoda pozwoliła rozpocząć pracę nad szkolnym ogrodem :) Zobaczcie jak bajkowo wygląda pierwszy element tego miejsca

  Wczoraj pojawił się już pierwszy, pasiasty mieszkaniec ogrodu.

  Będzie pięknie!

 • SZKOLNE OBCHODY DNIA ZIEMI

  22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi – to największe ekologiczne święto.
  Tegoroczne hasło to ,,Przywrócić naszą Ziemię’’.

  W czasie kształcenia zdalnego uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody  tego Dnia. Szczególną uwagę poświęciliśmy PSZCZOŁOM: przede wszystkim zagrożeniom, jakie ich dotyczą i sposobom ochrony.

  W ramach zajęć biologii w klasach V – VIII przeprowadzone zostały lekcje online o roli zapylaczy w przyrodzie i przyczynach wymierania tych pożytecznych owadów. Uczniowie poszukiwali możliwości pomocy pszczołom, tak aby każdy mógł przyczynić się do ich ochrony.

  Na lekcjach przyrody uczniowie z klasy IV a i IV b zrealizowali projekt przedmiotowy
  ,, Zostań przyjacielem pszczół’’. Na podstawie filmów pt. ,, Z kamera wśród pszczół’’  poznali życie tych owadów, ich znaczenie dla świata przyrody oraz zagrożenia. Ułożyli listę 10 zadań dla nas ludzi:małych i dorosłych przyjaciół pszczół, którą zilustrowali w formie pracy plastycznej.Wykonali także model pszczoły.

  Zrealizowane zajęcia uświadomiły uczniom, że każde - nawet najdrobniejsze działanie mające na celu ochronę pszczół będzie z pożytkiem dla nas wszystkich.

  Uczniowie EKO – aktywni mieli możliwość realizacji swoich zainteresowań i rozwijania talentów biorąc udział  w szkolnych konkursach – wszystkie o tematyce ochrony pszczół:

  - Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną  klasy VI – VIII,

  - Konkurs plastyczny klasy III – VIII,

  - Konkurs na rymowankę  klasy V – VIII,

  - Konkurs wiedzy matematyczno – przyrodniczy klasa IV.

  Na wyniki tych konkursów czekamy.

  Zwraca uwagę duże zaangażowanie wielu uczniów w realizację zadań z  ochrony środowiska, w tym z dziedziny pszczelarstwa.

  Inne działania w ramach Szkolnych Obchodów Dnia Ziemi polegały na motywowaniu uczniów do prac porządkowych w najbliższym otoczeniu, sadzeniu kwiatów w ogrodachi umiejscowieniu w nich poidełek dla pszczół.
  Uczniowie klas VII i VIII otrzymali zaproszenie do  udziału w Webinarium z okazji Dnia Ziemi.  Organizatorem spotkania edukacyjnego było Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie. ,,Lekcja z klimatem’’ to wyjątkowa szansę na poznanie pojęć, poszerzenie wiedzy i zrozumienie zjawisk z przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii i fizyki.
  Po raz pierwszy  wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły została zainicjowana akcja ekologiczna ,, Godzina dla Ziemi 2021’’.

  Przed nami realizacja najważniejszego z zadań – Szkolny ogród dla pszczół w ramch Wojewódzkiego Konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGWpod patronatem LKO.

  Grono osób z tyłem ,, Ekopozytywni’’ z każdym rokiem poszczerza się.

   Pamiętajmy, że Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia.

  Za realizację szkolnych obchodów Dnia Ziemi w klasach IV – VIII odpowiedzialny był nauczycielki: biologii – Anna Buda i przyrody/ geografii – Elżbieta Kwiatkowska.

 • Stopniowy powrót uczniów do szkół

 • ENGLISH CHALLENGE DAY 6

  Słówko dnia: PROGRESS - rozwój

  Link do słuchania: https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=progress

  Znaczenie: rzeczownik- postęp  [UN]-We haven't made much progress. (Nie zrobiliśmy zbyt dużych postępów.)

  bieg, tok  [UN]- The session is still in progress. (Sesja jest ciągle w toku.)

  rozwój  [UN]- I'm very proud of the progress of your company. (Jestem bardzo dumny z rozwoju twojej firmy.)

  czasownik- robić postępy  [INTRANSITIVE]- We've progressed a lot during the last 2 years. (My zrobiliśmy duże postępy w ciągu ostatnich 2 lat.)

  postępować, posuwać się na przód (np. prace nad projektem)  [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]

  Our work on the project is progressing really slowly. (Nasze prace nad projektem idą naprawdę powoli.)

  rozwijać się (sytuacja)  [INTRANSITIVE]- The situation is progressing in our favour. (Sytuacja rozwija się na naszą korzyść.)

  Ciekawostka: English Breakfast! Chyba najbardziej znane śniadanie na świecie. Wśród składników angielskiego śniadania znajdują się: jajko sadzone, bekon, kiełbaska, fasola w sosie pomidorowym oraz tosty. W zależności od regionu mogą być to również pomidory, grzyby, ziemniaczane placuszki lub pudding. 😊

 • Światowy Dzień Książki

  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki) to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

  W naszej szkole to święto obchodziliśmy zgodnie z kalendarzem, czyli 23 kwietnia. O książkach rozmawiano tego dnia niemal na wszystkich lekcjach. Rozmawiały o nim przedszkolaki, a także ósmoklasiści. Co udało nam się razem zaserwować tego dnia uczniom? Oczywiście pomysłów nie brakowało!

  W grupie 4- latków słuchano bajek czytanych przez nauczyciela i opowiadano historyjki obrazkowe. Udało się także wykonać zakładki do książki. Najmłodsi odwiedzili także szkolna bibliotekę.

  W klasie I oglądano filmiki: ,,Dlaczego warto czytać książki? oraz ,,Od drzewa do papieru.” Oglądano także bajkę edukacyjną i rozwiązywano zagadki o książkach. Na zajęciach plastycznych wykonano zakładki. Pierwszoklasiści wzięli także udział w szkolnym konkursie literackim: ,, Uzupełnij wiersz” i  słuchali piosenek o książkach np. ,,Mała książka - wielki człowiek.”

  Klasa III również włączyła się w obchody Dnia Książki, uczniowie czytali fragmenty ulubionych utworów, przedstawiali autora, tytuł, dzięki prezentacji poznali sposób powstawania papieru, budowę książki, słuchali piosenek oraz wykonali krótki quiz o bohaterach poznanych lektur.

  Dużo działo się także w klasach starszych. Na lekcjach informatyki uczniowie poznali elementy programu CANVA, który mogli potem na lekcjach polskiego i matematyki wykorzystać do robienia okładek książek, plakatów promujących czytanie czy prezentacji na temat wybranej lektury. Ich prace można podziwiać poniżej.  Na języku polskim rozwiązywano także zagadki literackie oraz rebusy.

  Na lekcjach religii przez cały tydzień królowała „księga nad księgami”, czyli Biblia. Uczniowie wyjątkowo mozolnie pracowali z Pismem Świętym (szukanie fragmentów, ilość ksiąg, autorzy), oglądali film pt.: „Jak powstało Pismo Święte?” Tematy biblijne obecne były także w klasach młodszych. W ramach wychowania do życia w rodzinie udostępniono uczniom quiz „I ty możesz zostać Sherlockiem”, który w formie escape roomu zachęcał do pokonywania trudności i radzenia sobie z wyzwaniami. Na lekcji geografii w klasie V, omawiając temat -  Pustynie gorące, odwołano się do lektury H. Sienkiewicza ,, W pustyni i w puszczy.” Nauczyciel odczytał opis burzy piaskowej, a na mapie Afryki przeanalizowano szlak podróży Stasia i Nel, wymieniając nazwy pustyń i państw. Zaś w klasach VIII a i VII b zachęcano do korzystania z blogów podróżniczych, które są nowoczesną formą pisania swego rodzaju pamiętnika.   Niektóre z nich wzbudzały żywe zainteresowanie.

  Na lekcjach techniki w klasach IV, uczniowie poznawali historię i tajemnicę wyrobu papieru. Ich zadaniem było wykonanie zakładki do książki. Z kolei w klasach V-VI uczniowie dowiedzieli się, co to jest kaligrafia oraz czym zajmuje się introligator. Ich zadaniem praktycznym było wykonanie okładki książki z techniki.

  A co na języku angielskim? Siódmoklasiści podróżowali online i zwiedzili Londyn śladami Harry’go Pottera. Odwiedzili między innymi Dworzec King Cross Station i peron 9 i ¾  oraz  Ulicę Pokątną i Ulicę Śmiertelnego Nokturnu, czyli Cecil Court i Goodwin’s Court. Chętni zadeklarowali zrobienie prezentacji o J.K. Rowling. W klasach ósmych wykonano mnóstwo zadań słownikowych skupionych wokół tematu książek, poznano nazwy osób pracujących przy ich powstawaniu oraz takie terminy jak: fabuła, miejsce akcji, wątek itp. Uczniowie klasy V czytali i słuchali baśni „LITTLE  RED RIDING HOOD” i poznawali słownictwo charakterystyczne dla fairytales.

  Zaskoczeniem były także lekcje wychowania fizycznego, podczas których wykorzystywano niecodzienny przyrząd do ćwiczeń – książkę. Zabawy i śmiechu było co niemiara! Na dodatek nauczyciel zadał pracę domową – nagranie filmiku lub zrobienie zdjęcia podczas ćwiczeń z książką.

  W obchody Dnia Książki zaangażowała się także pani bibliotekarka, która przygotowała dla uczniów liczne konkursy związane z ulubionymi wierszami i lekturami pod hasłem „Z książką za pan brat”. Konkursy przewidziano dla trzech grup wiekowych, wzięto pod uwagę różne zainteresowania uczniów – plastyczne, literackie, fotograficzne. Na ich efekty i wyniki czekamy …

  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to uroczystość obchodzona w ponad 100 krajach na całym świecie. To święto autorów, ilustratorów, wydawców, książek, czytelników i czytelnictwa. Tego dnia odbywa się mnóstwo wydarzeń związanych z czytaniem, spotkań z pisarzami. Cieszymy się, że nasza szkoła znalazła się w gronie miłośników czytania, a książki połączyły nauczycieli i uczniów. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji i zapewnili nam wszystkim dobrą zabawę.

                                                              Małgorzata Ceglarz - Chołody

  Oto prace naszych uczniów.

 • ENGLISH CHALLENGE DAY 5

  Słówko dnia- EXPERIENCE- doświadczenie

  Link do słuchania: https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=experience

  Znaczenie:

  rzeczownik- doświadczenie (posiadana wiedza, umiejętności)  [UNCOUNTABLE]

  Do you have any work experience? (Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?)

  doświadczenie życiowe, wiedza o życiu  [UNCOUNTABLE]- I know from experience that this bus is always late. (Wiem z doświadczenia, że ten autobus jest zawsze spóźniony.)

  przeżycie, doznanie, doświadczenie, przygoda (zdarzenie)  [COUNTABLE]- It was an amazing experience, I want to do it again! (To było niesamowite przeżycie, chcę to zrobić jeszcze raz!)

  czasownik- doświadczać, przeżywać (coś)  [TRANSITIVE]- I would like to experience something extraordinary. (Chciałbym doświadczyć czegoś wyjątkowego.)

  doznawać, czuć, przeżywać (np. emocje, ból)  [TRANSITIVE]- He was experiencing constant neck pain after that car accident. (On doznawał ciągłego bólu szyi po tym wypadku samochodowym.)

  Ciekawostka: Niektóre stereotypy mają swoje podstawy w rzeczywistości – i to jest jeden z nich. Brytyjczycy spożywają ponad 165 milionów filiżanek herbaty dziennie – to 20 razy więcej niż Amerykanie. Najczęściej jest pita o 17 z dodatkiem mleka - tea time!

 • "Kolorowe Stołówki"

 • CERTYFIKAT JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  Z dumą informujemy że spełniliśmy wszystkie warunki i otrzymaliśmy Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego!

  Ciężka praca uczniów i nauczycieli związana z nauką słówek została nagrodzona! Po raz kolejny udało nam się zdobyć Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego. Za nami XV edycja programu a przed nami XVI, która została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • ENGLISH CHALLENGE DAY 4

  Słówko dnia: LANGUAGE- język

  Link do słuchania: https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=language

  Znaczenie: 

  język (komunikacja między ludźmi) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE] He has a natural ability to learn languages. (On ma naturalną zdolność do uczenia się języków.)

  mowa  [UNCOUNTABLE] She's an expert on bee language. (Ona jest ekspertem od mowy pszczół.)

  styl  [UNCOUNTABLE] The language of this article is very formal. (Styl tego artykułu jest bardzo formalny.)

  język (zestaw instrukcji do programowania komputera)  [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]

  C++ is a very popular programming language. (C++ jest bardzo popularnym językiem programowania.)

  zasób słów  [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE] Her language is very limited. (Jej zasób słów jest bardzo ograniczony.)

  Ciekawostka: Hackney carriage – brytyjskie określenie taksówek licencjonowanych przez właściwy urząd. Większość pojazdów ma charakterystyczny kształt oraz czarny kolor, przez co potocznie nazywane są black cabs.

 • Insta.Ling

  Nasza Szkoła bierze udział w programie InstaLing dla Szkół. Uczniowie uczą się słówek z języka angielskiego korzystając z aplikacji. 

  Najlepsze rezultaty daje systematyczna praca. Nawet kilka minut na naukę przyniesie efekty, jeśli tylko będzie to codzienne kilka minut! Wszystkie informacje znajdziecie tu: https://instaling.pl

   

 • ENGLISH CHALLENGE DAY 3

  Słówko na dziś: knowledge -wiedza

  Link do słuchania: https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=knowledge

  Znaczenie: wiedza, znajomość, świadomość, nauka

  He did it without our knowledge.

  Ciekawostka: Big Ben w Londynie tak naprawdę nie odnosi się do zegara. Big Ben to dzwon, który znajduje się w wieży zegarowej. Big Ben dzwoni co 15 minut, a dźwięk jest słyszalny w promieniu do 7 km.

 • ENGLISH CHALLENGE DAY 2

  Słówko na dziś: FRIENDSHIP- przyjaźń

  FRIENDSHIP

  link dosłuchania: https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=friendship

  znaczenie:

  rzeczownik- przyjaźń

  synonimy: attachment, relationship, bond, alliance, link, association

  antonimy: conflict, hostility, hatred, resentment, animosity, aversion, antipathy, enmity,  unfriendliness

  wyrazy pokrewne: rzecz. friend, friendliness, friendly, przym. friendly, unfriendly, przysł. Friendly

  Ciekawostka: Stonehenge jest starsze niż piramidy. To położona na południu Anglii jedna z najsłynniejszych atrakcji turystycznych w Wielkiej Brytanii. Stonehenge powstało około 3000 roku p.n.e.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
  Wojciechów 8
 • 81 517-72-40

Galeria zdjęć