Odwozy uczniów

W naszej szkole

liczba odwiedzin: 9998984
Biblioteka Regulamin biblioteki Lektury Do poczytania Wydarzenia Ciekawostki NPRCz Konkursy

NPRCz

 

Sprawozdanie z działań realizowanych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017 i 2018.

 

1. Wniosek dyrektora szkoły do Gminy Wojciechów o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej –październik 2017 r., składany w ramach programu wieloletniego- ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’’- Priorytet 3

 

2. Nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe na zakup nowości książkowych w wysokości 15 000 zł, z czego 12 000 zł to fundusze z budżetu państwa, natomiast 3 000 zł to wkład organu prowadzącego czyli Gminy Wojciechów–I półrocze 2018 r.

 

Realizacja projektu obejmowała szereg przedsięwzięć i akcji, mających na celu promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

 

I. Wybory książek

Przeprowadzenie Wyborów Książek wśród uczniów w klasach. Chętni uczniowie wypełniali karty do głosowania, gdzie wpisywali tytuły od 1 do 3 najciekawszych książek, które czytali, oraz które proponują do zakupienia do biblioteki szkolnej.

 

Proponowanie lektur przez rodziców uczniów; rozmowy indywidualne z czytelnikami, głosowanie na lekcjach języka polskiego na najciekawsze i godne polecenia książki, konsultacje z nauczycielami –zredagowanie listy najpopularniejszych książek polecanych przez rówieśników, rodziców i nauczycieli -kwiecień 2018 r.

II. Pozytywne zaopiniowanie listy książek do zakupu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski–maj 2018 r.

III. Współpraca z biblioteką publiczną w zakresie planowania zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Wojciechowie- wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo i uczestnictwo uczniów w tych wydarzeniach ( konkursy recytatorskie, plastyczne, spotkania autorskie, wystawy) oraz uczniach SP będących czytelnikami GBP, konsultowanie planowanych zakupów książek, wypożyczenia międzybiblioteczne, ufundowanie nagród dla laureatów konkursów.

W 2018 r. odbyło się spotkanie autorskie z Sebastianem Sobowcem, podróżnikiem, zorganizowane przez bibliotekę publiczną.

8 maja 2018r. odbyły się w bibliotece publicznej Gminne Eliminacje do 37 Małego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Szkołę Podstawową im. S. Marusarza w Wojciechowie reprezentowało 6 uczennic. Z klasy IV a, IV b i VI b.

 

IV. Zamawianie, dokonywanie zakupu książek w księgarniach i hurtowniach książek, zgodnych z życzeniami i zainteresowaniami czytelników, z uwzględnieniem grup wiekowych, opracowywanie zbiorów przez bibliotekę szkolną –wrzesień/listopad 2018 r. Do biblioteki szkolnej zakupiono 857 egzemplarzy książek –nowości wydawniczych i lektur szkolnych, szczególnie tych z nowej podstawy programowej, w proporcjach ilościowych 40%

( odsetek lektur szkolnych) do 60% ( pozostałe książki).

Zakupione egzemplarze zostały oznaczone pieczątką z napisem „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz opracowane w programie bibliotecznym Mateusz.

Zorganizowano w bibliotece wystawkę nowości.

NPRCz objęto 263 uczniów naszej szkoły.

V. Organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

Wyjazd do Lublina- wizyta w Teatrze Juliusza Osterwy.

W styczniu uczniowie klas VI i VII obejrzeli przedstawienie ,, Opowieść wigilijna’’ Karola Dickensa. Spektakl Sceny Polskiej Teatru z Czeskiego Cieszyna. Przedstawienie zaskoczyło widzów ruchomymi elementami bogatej dekoracji, klasycznymi kostiumami z epoki oraz efektami świetlnymi i akustycznymi.

W październiku uczniowie klas V i VI obejrzeli spektakl ,, Sposób na Alcybiadesa’’ w reżyserii Piotra Ratajczaka. Zdaniem reżysera, aby dotrzeć do młodych ,,trzeba mówić ich językiem, o współczesnym świecie, poprzez współczesną wrażliwość’’.

Po spektaklu uczniowie odwiedzili też Regionalne Muzeum Cebularza. Podczas interaktywnego pokazu z udziałem legendarnej Esterki oraz piekarza Franka, poznaliśmy genezę naszego regionalnego przysmaku. W trakcie warsztatów zdradzono nam recepturę na lubelskie cebularze.

W listopadzie uczniowie klas IV obejrzeli w Teatrze Muzycznym w Lublinie, przedstawienie ,, Legenda o Czarciej Łapie’’ Niezwykła muzyka, popisy wokalne i taneczne artystów zrobiły na widzach ogromne wrażenie.

Kolejnym punktem wyjazdu była lekcja w Muzeum na Zamku w Lublinie. Uczniowie poznali historię Lublina i jego legendy.

Wystawa zorganizowana przez uczniów klas Vb i IIa gimnazjum. Eksponaty- dzieła młodych artystów- podzielono na dwie ekspozycje ,, Z wizytą u Białej Czarownicy’’ oraz ,, W odwiedzinach u rycerzy krzyżackich’. Wszystkie prace zostały zainspirowane lekturami ,, Opowieści z Narnii’’ oraz ,, Krzyżacy’’. Uczniowie przygotowali zaproszenia, zaplanowali wystawę, na której zaprezentowali talenty plastyczne i architektoniczne szerszej publiczności.

Konkursy czytelnicze:

,,Zgadywanki czytelnicze’’ -konkursy ze znajomości lektur w klasach I-III.

Konkurs literacki w klasach IV ,, Moim marzeniem jest’’.

,, To były najlepsze wakacje w moim życiu’’ -konkurs na najpiękniejszy list pisany odręcznie. Celem konkursu było ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym  przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym  przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

Szkolny konkurs recytatorski dla klas IV-VI ,,Zima słowem malowana’’.

Wybory,, Czytelnika Miesiąca’’ w poszczególnych grupach wiekowych.

Wyniki były ogłaszane na tablicy w bibliotece szkolnej oraz na szkolnych apelach.

,,Baśniowy zawrót głowy’’ konkurs na przebranie z okazji Andrzejek dla klas I- VI.

Uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelnika.

18 grudnia 2018r. pierwszaki przybyły z wizytą do biblioteki szkolnej.

Uczniowie poznali zasady zachowania się w bibliotece, wypożyczania książek oraz dowiedzieli się, jak należy o nie dbać. Dzieci świetnie poradziły sobie z bajkowymi zagadkami oraz chętnie opowiadały o swoich ulubionych książkach.

Następnie z dużym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie w wykonaniu uczennic klasy V a, pod tytułem ,,Dary czterech wróżek’’, na motywach bajki Ewy Szelburg- Zarembiny.

Uczniowie samodzielnie wybrali sobie książkę do czytania i otrzymali w prezencie kolorową zakładkę wykonaną dla nich na zajęciach świetlicowych. Bibliotece szkolnej przybyło 19 czytelników, na których czeka jeszcze mnóstwo książek.

Kiermasz taniej książki   

Dwa razy do roku odbywają się w bibliotece szkolnej  kiermasze tanich książek. Swoje zasoby udostępniają  m.in. Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki w Tuliszkowie i Księgarnia Drugi Tom. Kiermasze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród kupujących.  Książki, które można zakupić na kiermaszu to literatura dla dzieci i młodzieży, poradniki, słowniki i atlasy.  Za współpracę  z hurtownią i księgarniami biblioteka otrzymuje w formie rabatu ciekawe książki, które wzbogacają księgozbiór biblioteki. Kiermasze stanowią doskonałą okazję do promocji czytelnictwa, a tym samym mają pośredni wpływ na jego rozwój.

Akcja Bookcrossing- uwolnij książkę. Zabierz z darmo do domu, przeczytaj , przynieś i zostaw innym. Bookcrossing, czyli książka w podróży, krążąca książka, ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. W bibliotece szkolnej, w holu głównym szkoły oraz w bibliotece publicznej przygotowano specjalnie oznaczone miejsca, gdzie uczniowie, nauczyciele, rodzice, przynosili książki do przeczytania. Akcja trwała od października do maja 2018 r.

Promowanie dobrej książki ,, Mnie można przeczytać’’. Wpisywanie przez czytelników na specjalnej tablicy, tytułów książek godnych polecenia.

 

VI. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę spotkania z rodzicami- w ramach współpracy z rodzicami od października do listopada 2018 r. odbyły się spotkania z rodzicami w klasach, podczas których zapoznali się z treścią Listu Otwartego do Rodziców uwzględniającego tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży przygotowanego przez bibliotekarza.

Rodzice zostali zapoznani także ze Złotą Listą Książek dla Dzieci polecanych przez Fundację ABCXXI- Cała Polska czyta Dzieciom.

 

VII. Realizacja projektów edukacyjnych w poszczególnych klasach z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia- projekt skierowany do oddziałów przedszkolnych i klas I-III. ,,Światowy Dzień Pluszowego Misia’’ obchodzony był w naszej szkole po raz siódmy. 23 listopada 2018r. uczniowie wzięli udział w wielu konkurencjach, konkursie ze znajomości bajek o misiach oraz zabawach z udziałem swoich pluszaków. 40 uczniów wzięło też udział w konkursie plastycznym,, Miś z papierowych talerzyków’. Nagrodzono 21 prac.

Dzieci obejrzały przedstawienie ,, O misiu, który odważył się być mądrym’’ oraz wysłuchały wierszy o misiach przygotowanych przez reprezentacje każdej z klas. W inscenizacji wystąpili uczniowie klasy V a i III. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapoznani z historią powstania pluszowego misia. Spotkanie z pluszowym misiem przebiegło w radosnej i twórczej atmosferze.

 

Gminny konkurs Pięknego Czytania ,,W królestwie Słowa i Obrazu’’.

Celem projektu było propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa wśród dzieci i młodzieży. 26 kwietnia 2018 r. pomieszczenie biblioteki szkolnej wypełniały prawdziwe tłumy. To uczestnicy organizowanego po raz czwarty w naszej gminie konkursu Pięknego Czytania. Uczestnicy prezentowali swoje talenty w interpretacji tekstu literackiego. W wyniku inspiracji książkami powstały prace plastyczne, które były prezentowane na towarzyszącej konkursowi wystawie.

W trakcie prezentacji w poszczególnych kategoriach wiekowych, pozostali uczniowie uczestniczyli w warsztatach teatralnych oraz grach drużynowych inspirowanych książkami.

 

Rzuć wszystko i czytaj- projekt realizowany w klasie pierwszej, ale objął też innych uczniów naszej szkoły. Uczniom klasy I czytali uczniowie klasy VII. W pozostałych klasach nauczyciele czytali na głos przez 10 minut fragmenty ich ulubionych książek. Do głośnego czytania wypożyczano także nowości z biblioteki szkolnej. Celem projektu była promocja czytelnictwa, krzewienie nawyku sięgania po książkę.

 

Lektury naszych rodziców. Projekt skierowany do klas I-III. Założeniem programu edukacyjnego ,, Lektury naszych rodziców’’ jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, rozwijanie wiedzy o świecie, zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę ponadczasową. W ramach projektu zostały zorganizowane wystawki książek, które czytali rodzice i dziadkowie. W porankach z książką uczestniczyły zaproszone babcie i mamy. Czytały fragmenty ulubionych książek i omawiały je wraz z dziećmi. Została także opracowana lista ulubionych książek z dzieciństwa rodziców naszych uczniów. Uczniowie prowadzili ,,Dzienniczek przeczytanych książek’’- wykonywali w nim ilustracje do książki oraz krótki jej opis.

 

Polecam Ci książkę. W ramach projektu chętni uczniowie klas VII przygotowali prezentację multimedialną. W prezentacji przedstawione zostały wybrane książki, które uczniowie poleciliby do przeczytania swoim rówieśnikom. Prezentacja została wzbogacona odpowiednim podkładem muzycznym. W przygotowaniu projektu uczniowie wykorzystali oprogramowanie i narzędzia pracowni komputerowej oraz nowości książkowe.

 

Narodowe czytanie ,,Wesele’’ S. Wyspiańskiego. Projekt edukacyjny w klasach IV-VII i gimnazjum.

Spotkanie oplecione było obecnością twórców ludowych, lokalna muzyką, prezentacjami muzycznymi w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Uczniowie przedstawili zabawy , pląsy i piosenki powstałe podczas zabaw dzieci w czasach kiedy nie było szkolnictwa powszechnego. Na tym spotkaniu obowiązywał strój galowy z elementami folkowymi: dziewczęta( chusteczki, korale), chłopcy czerwone kokardki.

Niecodzienne spotkanie stworzyło niepowtarzalną lekcję wiedzy o literaturze i lokalnej kulturze.

 

Szkolny Tydzień Grzeczności- projekt edukacyjny realizowany w klasie III SP.

Główny cel projektu to promocja zasad dobrego zachowania w różnych sytuacjach życiowych wśród uczniów.

Podczas realizacji projektu przeprowadzono ankietę wśród uczniów nt. znajomości zasad dobrego wychowania, wspólnie czytano książki i poradniki z dziedziny savoir-vivre wypożyczone ze szkolnej biblioteki, odgrywano scenki i stosowano zasady savoir vivre w praktyce. Uczniowie wykonali gazetkę klasową ,, Nasz klasowy savoir- vivre’’.

 

VIII. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów oraz umożliwienie czytelnikom wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.

 

Organizacja biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów poprzez zmianę w regulaminie biblioteki, uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych i wakacji.

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

IX. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach.

 

Zakupiono książki z dużą czcionką, książki obrazkowe, bez tekstu- do opowiadania i omawiania; książki poruszające tematykę niepełnosprawności; poruszające problemy integracji, tolerancji i wyrozumiałości; książki z prostym jednoznacznym tekstem i ilustracjami.

 

Wnioski z realizacji programu:

Realizacja programu przyczyniła się do wzrostu liczby uczniów korzystających z zasobów biblioteki oraz ilości wypożyczeń. Nastąpił zdecydowany wzrost wypożyczeń książek w stosunku do okresu poprzedniego- odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej wyniósł 50%.

Książki do biblioteki zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów. Tematyka książek odwołuje się do emocji i zainteresowań uczniów. Możliwość współdecydowania o zakupach, czytanie nowych książek, spowodowało, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce oraz proponują nowe zakupy. Udział w programie otworzył wiele możliwości do nowych, ciekawych działań w szkole, oraz bibliotece.

W związku z krótkim terminem przeznaczonym na realizację Programu, intensywnie realizowano zaplanowane działania.

Realizacja Programu wymagała dużego nakładu pracy i zaangażowania całej społeczności szkolnej.

Dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się realizację podjętych działań.

 

Wybrane najbardziej poczytne książki zakupione w ramach programu:

 

 

Opracowała: Bożena Wielowińska - koordynator programu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
    Wojciechów 8
  • 81 517-72-40

Galeria zdjęć