Odwozy uczniów

W naszej szkole

liczba odwiedzin: 11512363
Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej Kalendarz szkolny 2023/2024 Lista podręczników 2023/2024 Rekrutacja do świetlicy szkolnej i wydłużonego oddziału przedszkolnego Logopeda informuje Listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i kl. I Wymagania edukacyjne Godziny przyjmowania interesantów przez Dyrektora Szkoły Procedura skarg i wniosków

 

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutację

do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie

na rok szkolny 2023/2024.

l.p

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.  

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie.

07.02 – 23.03.2023 r.

--------------

  1.  

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie.

07.02 – 23.03.2023 r.

04.05 -19.05.2023 r.

  1.  

Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 31.03.2023 r.

do 26.05.2023 r.

  1.  

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

do 07.04.2023 r.

do 15.06.2023 r.

  1.  

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 14.04.2023 r

do 20.06.2023 r.

 

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów do pobrania. Wypełnione wnioski rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub oddziałów przedszkolnych, podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych należy składać do dnia 23 marca 2023 r. w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, zaś wnioski dotyczące kontynuacji wychowania przedszkolnego u Wychowawczyń poszczególnych grup. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu (81)517-72-40.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023.24.pdf

Wniosek zgłoszenia do klasy pierwszej na rok szkolny 2023.24.pdf

Wniosek zgłoszenia do oddzialu przedszkolnego na rok szkolny 2023.24.pdf

Wniosek o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023.24.pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej.pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.pdf

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
    Wojciechów 8
  • 81 517-72-40

Galeria zdjęć