W naszej szkole

liczba odwiedzin: 7334186
 • Dzień Bezpiecznego Internetu

 • Rekrutacja do przedszkola

  Przedszkolaki zapraszają do naszej szkoły! :)

 • Strażacy zawsze niezawodni

  Dziękujemy OSP KSRG Wojciechow za usunięcie zalegającego śniegu oraz sopli z dachu hali gimnastycznej. Dziękujemy, że zawsze można liczyć na Waszą pomoc!♥️

 • Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

  Wnioski można skladać w sekretariacie szkoły lub wysyłając kwestionariusz mailowo:

  rekrutacja.wojciechow@wp.pl

  lub gm_wojciechow@poczta.fm

 • Przedszkolna Zimowa Mini Olimpiada

  Zabawy na śniegu to świetna okazja do rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie postawy prozdrowotnej. Korzystając ze wspaniałej pogody postanowiliśmy zorganizować Mini Olimpiadę. Przedszkolaki uwielbiają wyzwania i rywalizację która dostarcza wielu emocji. Wśród konkurencji znalazł się hokej na śniegu, bieg miedzy pachołkami, przeciąganie liny, budowanie w grupach największej góry śniegowej. Trudno było wyłonić zwycięzców, gdyż wszyscy mali sportowcy spisali się bardzo dobrze. Brawo !!!

 • Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

  Ogłaszono terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

   

  Najważniejsze informacje

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
  • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
  • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
  • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

  Terminy_rekrutacji_do_szkol_na_rok_szkolny_2020-2021(1).pdf

   

 • Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną

  Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

  Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

  Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2. Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

 • Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

  Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć.

   

 • ,,Zimowe szaleństwo" 6-latków

  Tegoroczna śnieżna zima to nie lada atrakcja dla wszystkich dzieci. Zabawa na świeżym powietrzu niesie wiele korzyści zarówno dla zdrowia jak i rozwoju dzieci. Postanowiliśmy wykorzystać tę wspaniałą aurę. Było dużo radości podczas malowania śniegu, biegania, robienia orzełków toczenia kul i rzucania się śnieżkami. Zabawa tak się dzieciom spodobała, że nie chciały wracać do szkoły. Mamy nadzieję, że taka śnieżna zima ucieszy nas również za rok ;-)

 • Konkursowe lampiony i ich twórcy .

  Tematem konkursu w oddziałach przedszkolnych był Lampion Bożonarodzeniowy. Prace wykonane zostały różnymi technikami, a ich autorzy wykazali się ogromną pomysłowością i talentem. GRATULUJEMY wszystkim nagrodzonym !

 • My też Pastuszkowie

  Za chwilę kończy się sezon kolędowy, dlatego na podsumowanie tego pięknego czasu posłuchajmy pastorałki "My też Pastuszkowie" w wykonaniu Nikoli, uczennicy klasy V.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

  W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.

  Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

   

 • #FerieBezNudy Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki

  Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, opracowała specjalny program zajęć skierowany do dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 

  #FerieBezNudy obejmą takie kategorie jak sztuka, sport czy rozrywka. Wśród kilkunastu bloków tematycznych znajdą się moduły związane z tańcem, śpiewem, aktorstwem, rysunkiem, nauką DJ-owania, vlogowania, robienia zdjęć czy tworzenia animacji. Nie zabraknie ciekawostek ze świata gier planszowych, sztuki iluzji czy tak popularnych dziś gier komputerowych. Gratką dla zainteresowanych e-sportem będą turnieje na żywo z udziałem znanych zawodników, m.in. Izaka, Rocka, Roja, Micha czy Nervariena.

  http://www.feriebeznudy.pl.

   

 • Ferie z Polskim Radiem – audycje i słuchowiska dla dzieci i młodzieży

  Polskie Radio zmienia swoją ramówkę na czas ferii zimowych. W ofercie znajdą się specjalne audycje oraz słuchowiska dla dzieci i młodzieży. Będą one emitowane m.in. w ramach pasma „Zima z Radiem” i „Ferie z Trójką”, a także na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-z-polskim-radiem--audycje-i-sluchowiska-dla-dzieci-i-mlodziezy

 • Świąteczne działania naszych wolontariuszy

  Po raz kolejny mogliśmy liczyć na naszych wolotariuszy. Mimo zdalnej nauki włączyli się oni w akcję MEN "Razem na Święta". Wolontariusze z klasy 8a i 8b wykonywali kartki z życzeniami świątecznymi, samodzielne przygotowywali słodkie upominki, stroiki świąteczne i obdarowywali nimi sąsiadów albo osoby potrzebujące z najbliższej okolicy. 

  Dziękujemy Wam Drodzy Wolontariusze za działania i jak zawsze liczymy na jeszcze.

                                         Opiekunowie Klubu Wolontariusza

 • Świetlica szkolna w Wojciechowie nie próżnuje

  W naszej świetlicy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia idą pełną parą. Od początku adwentu świetlica przesyłała różnorodne pomysły na ozdoby tematyczne, linki do kolęd oraz ciekawostki związane ze świętami. W ramach zajęć zdalnych uczniowie przygotowali kartki świąteczne. W przygotowanie kartek włączyły się – P. Katarzyna Kalicka, P. Zofia Kotwicką oraz Renata Małachowska. Kartki świąteczne zostały wykonane nie tylko przez uczniów świetlicy, ale również przez dzieci z klasy trzeciej wraz z wychowawczynią – Panią Agnieszką Ufnowską oraz młodzież klasy siódmej we współpracy z Panią Agnieszką Bardzel. Oprócz kartek zostały również wykonane przepiękne bombki. Wszystkie prace były wykonane starannie, pomysłowo i różnorodnie. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w podtrzymanie tej pięknej tradycji tworzenia kartek bożonarodzeniowych.

  Renata Małachowska

 • Z najlepszymi życzeniami

 • Bóg się rodzi w naszych sercach

  Magicznie świątecznego czasu, życzy grupa 6 latkow.wraz z wychowawcą.

 • Jest taki czas do roku...

  Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Każde świąteczne spotkanie ma swój niepowtarzalny klimat. Jest jednak coś, co łączy je wszystkie – rodzina, z która zawsze jesteśmy blisko . W te wyjątkowe chwile , tym co są blisko i daleko , przesyłamy życzenia z kolędą i pastorałką . 

  Dziękuję Rodzicom za pomoc w realizacji świątecznego programu  

  Wych .A Ufnowska

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
  Wojciechów 8
 • 81 517-72-40

Galeria zdjęć